อักษรวิ่ง

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บบล็อกของ รองฯมยุรี คงด้วง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ Mrs.Mayuree Kongduang : Deputy Director of Department of Planning and Cooperation

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

ห่างเหินเว็บบล็อกมาเป็นปีเชียว วันนี้ว่างๆเลยขอโพสต์เรื่องส่วนตัวสักนิดนะ

       
      เมื่อวันที่ 13 -19 เมย. 57 ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมพักผ่อนกายใจ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพนาวัฒน์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ซึ่งสถานที่นี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,100 เมตร อากาศดีมากๆ หนีร้อนไปพึ่งเย็นจ้ะ ทำให้ผลการปฏิบัติธรรมได้ผลดีจริงๆ เพราะสถานที่แห่งนี้สัปปายะ อากาศดี อาหารดี สถานที่ดี และที่สำคัญธรรมะดี จึงขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการพักผ่อนกายใจอย่างแท้จริง ลองมาที่นี่กันดูนะจ๊ะ นอกจากจะได้รับความสุขกายใจแล้ว ยังได้ศึกษาธรรมะอีกด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

      ลอยกระทง 2555

     ประวัติวันลอยกระทง ปี2555 วันเพ็ญเดือนสิบสอง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตรงกับ วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555     วันลอยกระทง 2555 ประวัติวันวันลอยกระทง (loy krathong day) เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ งานลอยกระทงเริ่มทำตั้งแต่ กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำ ที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 เพราะพระจันทร์เต็มดวง ทำให้แม่น้ำใสสะอาด แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงาม เหมาะแก่การลอยกระทงและในปี พ.ศ. 2555 นี้ วันลอยกระทง 15 ค่ำเดือน 12 ตรงกับวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555

   เดิมพิธีลอยกระทงเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคม ลอยโคม

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

   วันออกพรรษา ตรงกับ วันขึ้น  ๑ ๕  ค่ำ เดือน  ๑ ๑
วันออกพรรษา คือวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่ในฤดูฝนซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑วันออกพรรษานี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันมหาปวารณา"  คำว่า"ปวารณา"แปลว่า "อนุญาต" หรือ "ยอมให้" คือ เป็นวันที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ด้วยกัน ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ในข้อที่ผิดพลั้งล่วงเกินระหว่างที่จำพรรษาอยู่ด้วยกัน ในวันออกพรรษานี้กิจที่ชาวบ้านมักจะกระทำก็คือ การบำเพ็ญกุศล เช่น

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

 อาสาฬหบูชา

“อาสาฬหบูชา” (อา-สาน-หะ-บู-ชา/อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา)ประกอบด้วยคำ ๒ คำ คือ อาสาฬห (เดือน ๘ ทางจันทรคติ)กับบูชา (การบูชา) เมื่อรวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน ๘ หรือการบูชา เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ ในเดือน ๘ หรือเรียกให้เต็มว่า อาสาฬหบูรณมีบูชา
โดยสรุปวันอาสาฬหบูชา แปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน๘ หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ
วันเข้าพรรษา

 วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น  "เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3เดือนในฤดูฝน

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


สหภาพยุโรป
  • ที่ตั้ง  ประเทศในทวีปยุโรป 27 ประเทศ (ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก  เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร ไซปรัส เช็ก เอสโตเนีย  ฮังการี  ลัตเวีย ลิทัวเนีย  มอลตา โปแลนด์ สโลวีเนีย สโลวาเกีย โรมาเนียและบัลแกเรีย)

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน คืออะไร และสำคัญอย่างไร ?

by : ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์
IP : (124.122.148.73) - เมื่อ : 17/08/2009 02:34 PM

   "ประชาคมอาเซียน" (ASEAN Community) เกิดจากสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) หรือ "อาเซียน" โดยอาเซียนเดิม ได้ถือกำเนิดจากการประกาศ "ปฏิญญากรุงเทพฯ" (Bangkok Declaration) โดยมีประเทศสมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้งรวม  5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์   และสิงคโปร์ เมื่อปี 2510 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และ การบริหาร

ประโยชน์ของการสวดมนต์ (ทางการแพทย์)
โดย Tukky LuckyKa ณ วันที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 16:38 น.
ประโยชน์ของการสวดมนต์ (ทางการแพทย์)
เชื่อหรือไม่ว่าหากเราสวดมนต์(ไม่ว่าศาสนาใดก็ตาม) เพื่อให้ใครสักคนหายป่วย  แม้จะอยู่ห่างกันคนละซีกโลก แต่พลังแห่งบทสวดนั้นจะเดินทางไปเยียวยาความเจ็บป่วยของเขาได้ ???เพราะการสวดมนต์บำบัดทำให้เกิดทั้งคลื่นเสียงที่สามารถเดินทางลึกเข้าไปในสมอง  และคลื่นไฟฟ้าที่ส่งกระจายไปในชั้นบรรยากาศไกลๆได้
การสวดมนต์บำบัด คือหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy หรือ Vibrational Medicine    คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นบางคลื่นมาบำบัดความเจ็บป่วย ซึ่งมีหลากหลายวิธี อาทิ เก้าอี้ไฟฟ้า เครื่องนวดต่างๆ ก็เป็นVibrational Therapy เช่นกัน แต่เป็นคลื่นไฟฟ้าเชิงฟิสิกส์ ที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต ต่างจากสวดมนต์บำบัดซึ่งเป็นคลื่นที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต ดังนั้นมาดูพลังแห่งการสวดมนต์บำบัดกัน ว่าคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร
สูตรแห่งความสุข...ตำราชีวิตประจำวัน By สุทธิชัย หยุ่น

พรรคพวกส่งจดหมายเวียนผ่านอีเมล์มาให้...บอกว่าเป็น “สูตรแห่งชีวิตประจำวัน” ที่ควรจะส่งต่อไปให้คนที่เรารัก ห่วงใยและต้องการให้เขาหรือเธอมีความสุขทั้งกายและใจ...

ทำนองเดียวกันที่ชาวชีวจิตมีความห่วงหาอาทรต่อกันอย่างไม่ลดละ
เพื่อนเรียกสูตรนี้ว่าเป็น Lifebook หรือเป็น “ตำราแห่งชีวิต” ซึ่งผมคิดว่าเหมาะเจาะกับเนื้อหา และคำแนะนำที่น่าสนใจยิ่ง ทั้งง่ายและตรงไปตรงมา ใครจะทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล ไม่บังคับยัดเยียดกัน ไม่ต่อว่าต่อขานกัน แต่ถ้าหากมีความมุ่งมั่นจะทำอะไร ให้กับชีวิตของตนเอง ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าส่งเสริมสนับสนุน สมควรที่จะให้กำลังใจแก่กันและกันอย่างยิ่ง

สูตรที่ว่านี้มีง่าย ๆ อย่างนี้

คุณหมอให้ข้อคิดในการดื่มน้ำให้สุขภาพดี ( เพิ่งจะรู้นะเนี่ยะ อ่านให้จบนะ )

(คัดลอกมาจากคุณหมอท่านหนึ่งในเว็บไซต์ค่ะ)  เมื่อ 20 ธันวาคม 2010 เวลา 21:38 น.

      เพื่อนๆคิดว่าสุดยอดของการเป็นหมออยู่ที่ไหนครับ ในพฤติกรรมที่ผมว่าคนไทยส่วนใหญ่ทำผิดมากที่สุดคือ เรื่องของการดื่มน้ำนี่แหละครับ ลองทำแบบทดสอบกันสักนิดก่อนอ่านต่อดีไหมครับ
             1. คุณมีความเชื่อที่ว่าน้ำยิ่งดื่มเยอะยิ่งดีหรือไม่
             2. คุณดื่มน้ำวันละกี่แก้ว
             3. น้ำที่ดื่มเป็นน้ำเย็น, น้ำธรรมดา หรือว่าน้ำอุ่น
             4. ดื่มน้ำช่วงเวลาไหนเป็นพิเศษไหม เช่น ดื่มตอนเช้า ดื่มระหว่างทานข้าว ดื่มก่อนนอน เป็นต้น
             5. ปกติดื่มอะไร เช่น น้ำเปล่า น้ำอัดลม ชา กาแฟ เป็นต้น เราเฉลยกันไปทีละข้อๆพร้อมอธิบายละกันครับ พร้อมที่จะรู้ความผิดของตัวเองหรือยังครับ           
            ข้อหนึ่งนั้น เป็นความเชื่อที่ผิดครับ

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555โชคดีนะคะทุกท่าน

       ธุระไม่ใช่ คงใช้ไม่ได้ เพราะเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ ผ่านหรือไม่ผ่าน เป็นชื่อเสียงของสถานศึกษาและคนในองค์กร  อย่าให้เหมือนวิทยาลัยใหญ่บางแห่งที่ประเมินไม่ผ่านเป็นที่โจษจันและเสื่อมเสียสำหรับ ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา แห่งนั้น

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อบรมการจัดทำเว็ปไซต์ด้วย Joomla CMS
ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนั้นฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ ให้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในวันที่ ๒๐-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อ่านเพิ่มเติม...
 http://www.technickan.ac.th/kan/ http://www.technickan.ac.th/kan/