อักษรวิ่ง

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บบล็อกของ รองฯมยุรี คงด้วง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ Mrs.Mayuree Kongduang : Deputy Director of Department of Planning and Cooperation

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555โชคดีนะคะทุกท่าน

       ธุระไม่ใช่ คงใช้ไม่ได้ เพราะเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ ผ่านหรือไม่ผ่าน เป็นชื่อเสียงของสถานศึกษาและคนในองค์กร  อย่าให้เหมือนวิทยาลัยใหญ่บางแห่งที่ประเมินไม่ผ่านเป็นที่โจษจันและเสื่อมเสียสำหรับ ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา แห่งนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น